TVD - Episode Stills I. SEASON

1x22 Founder's Day - Stills

6. února 2013 v 20:44 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x21 Isobel - Stills

6. února 2013 v 20:35 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x20 Blood Brothers - Stills

6. února 2013 v 20:31 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x19 Miss Mystic Falls - Stills

6. února 2013 v 20:25 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x18 Under Control - Stills

6. února 2013 v 20:17 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x17 Let the Right One In - Stills

6. února 2013 v 20:14 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x16 There goes Neighborhood - Stills

6. února 2013 v 20:08 | *Janie
image host image host image host image host image host image host

1x15 A Few Good Man - Stills

6. února 2013 v 20:06 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x14 Fool Me Once -Stills

6. února 2013 v 20:01 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host

1x13 Children of the Damned -Stills

6. února 2013 v 19:55 | *Janie
image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host image host
 
 

Reklama